เลอเพรช วิลล่ารีสอร์ทขนอมและ ศิพัชรปัณณ์ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

สังคมวัฒนธรรมและมรดก

การป้องกันและยกย่องของบ้านเมืองของเรา เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเรา เราส่งเสริมและมุ่งเน้นความถูกต้องของชุมชนในท้องถิ่นของเราและนำไปสู่ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและความอดทนเพื่ออนุรักษ์ค่านิยมดั้งเดิมของเรา

สิ่งแวดล้อม

ถังขยะ, ขยะ หรือของเสีย เป็นบัจจัยหลักของการก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
ที่ เลอเพชร คาเฟ่ เราใช้ถุงย่อยสลายได้, ถ้วยกาแฟ, กล่องอาหารกลางวัน, และอื่น ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เราทำกิจกรรมที่ส่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและบ้านเมืองของเรา, ขนอม