KHANOM JOURNEYS (ขนอมเจอนี่)

 

ทะเบียนบริษัทนำเที่ยว เลขที่. 33/06657

ทัวร์ขนอม เที่ยวขนอม จัดกรุ๊ปทัวร์ และบริการนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ

ติดต่อสอบถาม : 062-926 2656

 

 

โปรแกรม เอ : ดิสคัฟเวอร์ริ่งขนอม

   

08:30     ออกเดินทางไปท่าเรือ        

09:00     ขึ้นเรือ เริ่มเดินทาง ชมทัศนียภาพชายฝั่งของอำเภอขนอม

10:00     เยี่ยมชมบ่อน้ำจืดกลางทะเล นมัสการหลวงปู่ทวด มีของแถมเป็นการ                    ชื่นชมปลาโลมาสีชมพู ตามวิถีธรรมชาติ 

               (ไม่มีการให้อาหารปลาเด็ดขาด เพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและนิสัยของปลาโลมา)

12:00     รับประทานอาหารเที่ยงและผลไม้พื้นบ้าน 

13:00     เยี่ยมชมถ้ำเขาวังทอง

15:30     เที่ยวเล่นบนชายหาด

17:00     กลับที่พัก

โปรแกรม บี : ขนอมเอ็กซ์พลอเรอร์ 

 

 09:30     ออกจากรีสอร์ท

 10:00     เยี่ยมชมอ่าวท้องโหนด และ อ่าวท้องชิง

 12:00     รับประทานข้าวเที่ยง

 13:30     เยี่ยมชมน้ำตกหินลาด (เดินไปยังน้ำตก 15 นาที)

 15:30     เยี่ยมชมอ่าวท้องหยี่ และ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด

 17:30     กลับที่พัก

 

โปรแกรม ซี : ล่องเรือชมหมู่เกาะทะเลใต้*

08:30      ออกจากที่พัก ไปยังท่าเรือ

09:00      นั่งเรือไปยังหมู่เกาะทะเลใต้

10:30       สน็อร์กเกิลชมปะการังที่เกาะแตน

12:00       รับประทานอาหารเที่ยง+ผลไม้+ขนมหวาน บนเรือ

13:00       ร่องเรือต่อไปยังเกาะวังนอก หรือ วังใน

15:30       เดินทางกลับที่พัก

17:00       ถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม ดี : เที่ยวทะเลขนอม

 

     08:30     เยี่ยมชมอ่าวท้องหยี

    10:00     ชมรอบๆขนอม และ จุดชมวิว

    11:00     เยี่ยมชมอ่าวขนอม

    12:00     รับประทานอาหารเที่ยง

    13:00     เยี่ยมชมอ่าวท้องโหนด

    15:00     เยี่ยมชมอ่าวท้องชิงและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด

    17:00     เดินทางกลับรีสอร์ท

โปรแกรม อี : เที่ยวชมหมู่เกาะอ่างทอง*

 05:15     ออกจากที่พักไปยังท่าเรือดอนสัก

 06:00     ขึ้นเรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือเกาะสมุย

 08:30     ต่อเรือจากเกาะสมุยไปยังหมู่เกาะอ่างทอง

 11:00     พายเรือคายัค, เดินขึ้นไปยังจุดชมวิว หมู่เกาะทะเลใต้

 12:00     รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ

 13:00     พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เดินขึ้นเขาชมวิวหมู่เกาะอ่างทอง

 15:30     เดินทางกลับไปยังท่าเรืองเกาะสมุย 

 18:00     ออกจากเกาะสมุยโดยเรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือดอนสัก

 19.30     ถึงที่พัก

โปรแกรม เอฟ : อุทยานแห่งชาติเขาสก และ โรงเรียงลิง

 

    08:00      ออกจากขนอม ไปยังสุราษฤานี

    09:00      เยี่ยมชมโรงเรียนฝึกลิง "First Monkey Training School"

    11:00      รับประทานอาหารเที่ยง ที่อุทยาน (ตามอัธยาศัย)

    12:00      ขึ้นเรือชมเขาสก

    13:00      พักผ่อนตามอัธยาศัย

    15:30      เดินทางกลับขนอม

    18.30      ถึงรีสอร์ท

โปรงแกรม จี : เที่ยวเมืองนครฯ

 

  08:30     ออกจากขนอม ไปยังตัวเมืองนคร

  10:00     เยี่ยมชมและสักการะพระมหาธาตุ

  11:15     เดินทางไปยังหมู่บ้านคีรีวง

  12:00     รับประทานอาหารเที่ยง 

  13:00     ชมรอบหมู่บ้าน และ ทำกิจกรรมกับทางหมู่บ้าน

  15:30     เดินทางกลับขนอม

  17:00     ถึงรีสอร์ท

 

 

* จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเดินทาง

 

หมายเหตุ: ทุกโปรแกรมทัวร์สำหรับ  3-7 ท่าน เท่านั้น